نسخه در حال توسعه

راکت پینگ پنگ DONIC

104,000 تومان

رنگ محصول: قرمز و قهوه ای روشنجنس : چوبضخامت رویه: 1 میلیمترسرعت : 60پیچ : 50کنترل : 70درجه کیفی: های کپیWALDNERLINE و LEVEL600 مناسب بازیکنان تازه کار پیشرفته ای که بازی آنها همه جانبه دارای پ

موجود

برچسب

راکت پینگ پنگ حرفه ای انواع راکت پینگ پنگ لوازم پینگ پنگ

رنگ محصول: قرمز و قهوه ای روشن

جنس : چوب

ضخامت رویه: 1 میلیمتر

سرعت : 60

پیچ : 50

کنترل : 70

درجه کیفی: های کپی

WALDNERLINE و LEVEL600

مناسب بازیکنان تازه کار پیشرفته ای که بازی آنها همه جانبه 

دارای پیچ و کنترل خوب

طراحی چوب دسته راکت تکان یا شوک ناشی از ضربه را کاهش می‌دهد

دسته با فرم و اناتومی دست انسان طراحی شده

مطابق استاندارهاست

دارای ضخامت و کیفیت مناسب

تکمال ارسال این راکت را در کمتر از 8 ساعت در تهران

و در شهرستان ها در کمتر از یک و نیم روز انجام می دهد.

بهترین ها را از ما بخواهید 

با متنوع ترین مدل ها با قیمتی مناسب

Palora Themes 08/06/2018

رنگ محصول: قرمز و قهوه ای روشنجنس : چوبضخامت رویه: 1 میلیمترسرعت : 60پیچ : 50کنترل : 70درجه کیفی: های کپیWALDNERLINE و LEVEL600 مناسب بازیکنان تازه کار پیشرفته ای که بازی آنها همه جانبه دارای پیچ و کنترل خوبطراحی چوب دسته راکت تکان یا شوک ناشی از ضربه را کاهش می‌دهددسته با فرم و اناتومی دست انسان طراحی شدهمطابق استاندارهاستدارای ضخامت و کیفیت مناسبتکمال ارسال این راکت را در کمتر از 8 ساعت در تهرانو در شهرستان ها در کمتر از یک و نیم روز انجام می دهد.بهترین ها را از ما بخواهید با متنوع ترین مدل ها با قیمتی مناسب

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good